התחברות
מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) שנה לנגודיות גבוהה (מקש קיצור 6) עצירת אנימציות - מקש קיצור 7

HELP ME

ברוכה הבא לאתר האינטרנט של אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ (להלן: "האתר" או "אופטיקנה").

נבקשך לקרוא בעיון את התנאים בטרם כניסתך לאתר, שכן בעצם שימושך באתר הנך מאשרת כי קראת את התנאים וכי את מסכימה לתנאים הכתובים בו ואם לא קראת, 
כי ניתנה לך האפשרות לקרוא והנך מסכימה ומאשרת כי תנאים אלה יחולו עליך ללא כל תנאי או השגה וכי גילך עולה על 18 שנים.
יתכן ונשנה את תנאי השימוש מעת לעת בין היתר, ככל שישתנו השירותים המוצעים ו/או התכנים וכד'. 
הננו ממליצים על קריאה חוזרת של תנאי השימוש מידי פעם. מועד התחולה של תנאי שימוש אלה מופיע בראש הדף.
תנאי השימוש כתובים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים, כמובן, גם לגברים. כך גם ככל שקיים שימוש בלשון זכר, הינו מתייחס כמובן גם לנקבה.

זכויות קניין רוחני

המידע והתוכן הזמין באתר, ובין היתר "המראה הכללי של האתר", הסימנים מסחריים, הסמלים, המלל, התמונות, העיצובים, הגרפיקה, הווידאו, השמע, הינו רכוש אופטיקנה, 
אלא אם כן צוין אחרת. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אינך רשאית להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג' כל חלק באתר, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן האתר לאתרי אינטרנט אחרים, 
בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך, 
ללא אישור מראש ובכתב של אופטיקנה.
אינך רשאית להשתמש (או להשתמש לרעה) בסימנים המסחריים ו/או בשמות ו/או בסמלים ו/או בלוגו של אופטיקנה.
לידיעתך, הפרה של זכויות בקניין רוחני עשויה להגיע לידי תביעה אזרחית ו/או הליכים פליליים.

הצהרה והתחייבות

בשימושך באתר הנך מצהירה ומתחייבת להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב וכי אינך מפרה את הוראות כל דין ובין היתר, 
זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, 
ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינך מפיצה בדרך כל שהיא כל פרסום אן חומר אחר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, 
ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינך עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, 
אינך מוציאה לשון הרע, פוגעת בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה שלך הינה באחריותך הבלעדית.

מידע באתר

המידע והתוכן באתר זה נערכו ונבדקו באופן סביר. עם זאת, ייתכן שבתום לב יפלו בו טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. אופטיקנה אינה יכולה לשאת באחריות בדבר האיכות, 
המהימנות והעדכניות או הדיוק של תוכן האתר. יתכן שהמידע יהיה עדכני למועד מסוים, אך ישתנה לאחר מכן. 
אופטיקנה אינה מתחייבת לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע באשר למוצריה או כל תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים וללא שגיאות. 
אל תסתמכי על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי. קודם שהחלטת לפעול על יסוד מידע כזה, 
חובה עליך לזכור כי נסיבותיך האישיות מחייבות התייחסות אישית של בעלת מקצוע. הנך מתבקשת לפנות לבעל מקצוע מתאים כגון רופא עיניים, 
אופטומטריסט וכו' לפני כל מהלך המסתמך על המידע באתר. כל החלטה שתקבלי ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך הבלעדית. 
אופטיקנה אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יתאימו לציפיותיך ו/או דרישותיך.

שירותים המחייבים רישום

באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. תוכלי ליהנות משירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לכל הנלווה לשירות.
בזמן הרשמתך לשירות תתבקשי ליתן פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. 
עליך ליתן אך פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים ימנעו ממך את האפשרות להשתמש בשירות וכן את האפשרות ליצירת קשר עמך בשעת הצורך. 
באם חל שינוי בפרטיך, אנא דאגי לעדכנם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.
אופטיקנה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. 
אופטיקנה רשאית גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל עת בין היתר, מן הסיבות הבאות: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים/חלקיים. אם בצעת מעשה או מחדל, 
הפוגעים או עלולים לפגוע באופטיקנה או בצדדים שלישיים כשלהם. 
אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות או הפרת כל דין. אם תעשי כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל אופן שהוא וכד'.

מדיניות הפרטיות

אופטיקנה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות באתר. לשם כך אופטיקנה מפרסמת מדיניות פרטיות המשקפת את התנהלותה ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. 
מומלץ לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, 
מומלץ שתחזרי ותקראי אותה מדי פעם.

להזכירך, באם אינך רוצה לאפשר לנו לאסוף פרטים אישיים אודותיך, אל תספקי לנו מידע כזה.

קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר אפשר ותמצאי קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי אופטיקנה או מי מטעמה. 
אופטיקנה אינה נושאת באחריות כלשהי להם. 
יתכן שתמצאי שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם או סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. 
דעי שאין באפשרות אופטיקנה לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. 
אופטיקנה אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליהם. 
לכן העובדה שתמצאי באתר הקישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
אופטיקנה אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אופטיקנה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, 
או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
כל מוסר מידע לפרסום באתר – ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר – מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. 
במסירת המידע הוא מקנה לאופטיקנה לרישיון חינם, כלל עולמי, 
לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי של אופטיקנה בכל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.

פניה אלינו

באם הנך סבורה כי המידע ו/או התוכן, במלואם או בחלקם באתר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בהגנה אחרת וכי הם מהווים הפרת של זכויות צד ג' כלשהו, אנא פני אלינו, 
צייני מהי ההפרה וכן את פרטיך לשם יצירת הקשר עמך.
באם ברצונך לדווח על הפרות משפטיות הקשורות לאתר שלנו, פני אלינו.
במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר, אנא הודיעי לנו. ככל שהעניין תלוי בנו, נשתדל לברר ולתקן בהקדם האפשרי.
אנא פני אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות דואר רגיל לכתובת:

האודם 12 פתח תקווה 49170 ת.ד 7089

באמצעות תיבת "צור קשר" באתר .

שיפוי

הינך מתחייבת לשפות את אופטיקנה בגין כל נזק, הפסד, אובדן - רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובין היתר, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
בנוסף, תשפי את אופטיקנה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתעלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם תכנים שתמסרי לפרסום באתר.
לעניין סעיף זה "אופטיקנה" משמעו, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה.

שינויים באתר והפסקת השירות

אופטיקנה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. 
שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו"ב מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אופטיקנה בשל השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך ביצועם.
אופטיקנה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. אופטיקנה תשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה לפחות שבעה ימים מראש.

רכישה באמצעות האתר

1.1    תנאי ראשוני לביצוע עסקה באתר הינו כי הינך בת 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, 
         המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות להלן, 
         וכי הינך רשאית על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור, ושברשותך כתובת תא דואר אלקטרוני פעילה.

1.2    שמות חברות האשראי ו/או הכרטיסים בהם ניתן לעשות שימוש הם:
        1.2.1  לאומי קארד.
        1.2.2  ישראכרט.
        1.2.3  מאסטרכארד
        1.2.4  ויזה כאל

1.3    לא תינתן הנחה לאף לא אחד מן המועדונים/כרטיסי חיוב לרבות חבר, הוט, יחד, טוב, ומפתח דיסקונט.

1.4    חלוקת תשלומים תהיה כדלהלן: 
         עד 199 ₪- תשלום אחד. 
         200 - 399 ₪ - 3 תשלומים. 
         400- 599 ₪ - 4 תשלומים. 
         600- 799 ₪ - 6 תשלומים. 
         800-1999 ₪ 12 תשלומים. 
         2000 ₪ ומעלה – 18 תשלומים.

1.5    לשם ביצוע הרכישה תידרשי במהלך שהותך באתר, להכניס את פרטי כרטיס האשראי שברשותך וכן פרטים נלווים נוספים.

1.6    מספר התשלומים ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה. במידה ולא צוינו פרטים אלה, יבוצע החיוב בתשלום אחד בכפוף לתנאי חברת האשראי.

1.7    לאחר שאופטיקנה תקבל אישור חברת האשראי בגין הרכישה, יבוצע עיבוד הזמנתך ומשלוח הפריטים המבוקשים בכפוף להימצאות הפריטים המבוקשים במלאי ובהתאם לתנאי תקנון זה. 
         מובהר כי אופטיקנה אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

1.8    באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, לרבות כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס באשראי וכו', 
         ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ולא תפעלי שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת האשראי, 
         אופטיקנה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.9    בעת ביצוע הרכישה הינך מצהירה כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו כרטיס בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, 
         כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הנו בתוקף וכי הינך מורשית על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעות כרטיס האשראי. 
         היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהירה, בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשית על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטות האורגנים המוסמכים שלה, לבצע את הרכישה.

1.10  אופטיקנה תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספק של המוצרים המופיעים באתר ואולם מובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב ביקוש, אפשרויות אספקה וגורמים נוספים, ו
         כי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים ו/או טרם חודש. בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, 
         תהא אופטיקנה רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה אליך על ביטול העסקה.

מוצרים

2.1    האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי אופטיקנה.

2.2    המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי אופטיקנה הנמכרים על ידה מעת לעת. 
         אופטיקנה רשאית לשנות בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.

2.3    יובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

מחירים

3.1    כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין ואינם כוללים דמי משלוח כמפורט בתנאי שימוש אלה.

3.2    המחירים המוצגים הם המחירים הנכונים למועד הנקוב בדף המחירים.

3.3    אופטיקנה שומרת לעצמה הזכות לשנות את מחירי המוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

3.4   המחירים המצויינים באתר האינטרנט תקפים לאתר בלבד.

משלוח

4.1    משלוח המוצרים יתבצע בין 3 ימים ל- 14 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה על ידי חברת האשראי.

4.2    המשלוח ייעשה, בהתאם לבקשת הלקוחה, באופן כדלקמן:

        4.2.1   המוצר/ים ישלח/ו באמצעות שליח לבית לקוחה, לפי הכתובת אותה רשמה בפרטי ההזמנה באתר. 
        עלות המשלוח (נכון למועד זה) הינה בסך 29 ₪. בגין רכישה של מעל של 500 ₪ - יהא המשלוח חינם. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. 
        עלות המשלוח תפורסם באתר. אופטיקנה שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת את עלות דמי המשלוח.

        4.2.2   משלוח המוצר לסניף אופטיקנה הקרוב לבית הלקוחה- חינם.

        4.2.3   תהא אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר ממשרדי אופטיקנה בכתובת: רח' האודם 12 פתח תקוה.                       

4.3    יעדי אספקת המוצר/ים הינם בשטחים הנמצאים בשטחי מדינת ישראל.

4.4    מובהר כי ככל שבמועד הרכישה באתר יימסרו על ידך פרטים שאינם נכונים ואשר יביאו לידי כך כי אופטיקנה לא תוכל לספק לידיך את הפריטים המבוקשים וכי הזמנתך תוחזר לידי אופטיקנה, 
         תחויבי בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

ביטול עסקה

5.1    במקרה של ביטול שלא מחמת פגם במוצר או אי התאמה, כמשמעותם בסעיף 14 ה' (ב) לחוק הגנת הצרכן, עליך לפנות אל אופטיקנה בהודעה בתיבת "צור קשר" באתר.
         או באמצעות טלפון : 6618* ולהודיע על רצונך לבטל את העסקה.

5.2    לאחר הודעתך על ביטול עליך לשלוח את המוצר למשרדי אופטיקנה לכתובת: שירות לקוחות-אתר סחר, אופטיקנה, רחוב האודם 12, קריית מטלון, פתח תקוה, מיקוד 49170.

5.3    לאחר שליחת המוצר עליך להודיע לשירות הלקוחות של אופטיקנה, את מספר הזיהוי של הדואר הרשום.

5.4    המוצר יוחזר שלם כחדש באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש. לא ניתן להחזיר משקפי ראייה שהוכנו במיוחד עבורך. האחריות בגין כל פגם שיגרם למוצר עקב אריזה רשלנית תחול עליך.

5.5    עם קבלת המוצר, תיצור עמך מחלקת שירות הלקוחות קשר להסדרת פרטי ההחזר באמצעות כרטיס האשראי.

5.6    הזיכוי בגין ביטול העסקה יבוצע בהתאם לנוהלי חברת האשראי – ולא לפני  חלוף 14 יום מקבלת המוצר במשרדי אופטיקנה. מן הזיכוי יופחתו דמי ביטול בשיעור של 5% אך לא יעלו על 100 ₪ בהתאם לחוק.

5.7    תתאפשר החזרת פריטים באמצעות חנויות וסניפי אופטיקנה או באמצעות משלוח הפריט/ים לכתובת כאמור לעיל.       

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ובהתאם לתנאי תקנון זה.

הגבלת אחריות

6.1    בשום מקרה, אופטיקנה ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, 
         בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או כנובע משימושך באתר. בנוסף, אופטיקנה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל. 

6.2    אופטיקנה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו  וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אופטיקנה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, 
         בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות התקשורת, אצל אופטיקנה או אצל מי מספקיה ולא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר כאמור. 
         הנך מצהירה כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים.

6.3    אופטיקנה לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובים אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה ובו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

6.4    במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטייך כפי שיופיעו במאגרי אופטיקנה, תהא אופטיקנה רשאית, אך לא חייבת, 
         לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

6.5    השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS). אופטיקנה אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. 
         השימוש בשירותים והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. אופטיקנה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, 
         שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם.

6.6    אופטיקנה מבקשת להבהיר כי על אף שהיא עושה את מירב המאמצים כי המידע יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים או טעויות. השימוש באתר זה נעשה אפוא על אחריותך בלבד.

6.7    אופטיקנה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותייך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. 
         הינך מסכימה לכך כי אופטיקנה תהא רשאית להעביר את פרטייך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי

7.1    לא ניתן לקבל החזר כספי בקניית מוצר שהוכן בהתאמה אישית ללקוח, כגון: משקפי ראיה, משקפי שמש אופטיות, משקפי שמש שבוצעה בהם התאמה, עדשות מגע שיוצרו במיוחד ללקוח (קבועות, קשות).

7.2    לא ניתן לפצל החזרה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות כגון – "קנה קבל" או מבצעים של "1+1". לא ניתן לבטל ולהחזיר חלק מהעסקה. 
         יש באפשרותך לבחור באחת מהשתיים: א. לבטל/להחזיר את כל העסקה. ב. לא לבטל את העסקה המשולבת.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

כללי

לאופטיקנה שיקול הדעת הבלעדי לשנות תנאי שימוש אלה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא תנאי השימוש מפעם לפעם.
אי שימוש בזכות המוקנית לאופטיקנה על פי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.
בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. 
כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהא זכאית המשתמשת, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכיח את תביעתה בכל עילה שהיא, 
עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותה לקבל השבה של כל תשלום ששילמה לאופטיקנה באם ביה"מ המוסמך יקבע כי היא זכאית להשבה.
מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תשארנה בעינן.

GET SOME MORE

הרשמו ותהנו מחדשות והטבות