עדשות מגע

 • Johnson & Johnson
  1DAY ACUVUE® MOIST
  עדשות מגע יומיות
  עסקה שנתית
  ₪2,136
  ₪2450
 • ®ACUVUE OASYS
  Johnson & Johnson
  ®ACUVUE OASYS
  עדשות מגע דו שבועיות
  עסקה בודדת
  ₪155
  ₪180
 • Johnson & Johnson
  ®ACUVUE OASYS
  עדשות מגע דו שבועיות
  עסקה שנתית
  ₪850
  ₪1300
 • ®1DAY ACUVUE® TruEye
  Johnson & Johnson
  ®1DAY ACUVUE® TruEye
  עדשות מגע יומיות
  עסקה בודדת
  ₪140
  ₪150
 • Johnson & Johnson
  ®1DAY ACUVUE® TruEye
  עדשות מגע יומיות
  עסקה חצי שנתית
  ₪1,499
  ₪1700
 • Johnson & Johnson
  ®1DAY ACUVUE® TruEye
  עדשות מגע יומיות
  עסקה שנתית
  ₪2,799
  ₪3200
 • ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM
  Johnson & Johnson
  ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM
  עדשות מגע דו שבועיות
  עסקה בודדת
  ₪220
  ₪230
 • Johnson & Johnson
  ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM
  עדשות מגע דו שבועיות
  עסקה חצי שנתית
  ₪660
  ₪850
 • Johnson & Johnson
  ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM
  עדשות מגע דו שבועיות
  עסקה שנתית
  ₪1,190
  ₪1500
 • 1DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
  Johnson & Johnson
  ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
  עדשות מגע יומיות
  עסקה בודדת
  ₪179
  ₪200
 • הורייזן טוריות
  HORIZON
  הורייזן טוריות
  עדשות מגע חודשיות
  עסקה שנתית
  ₪1,259
  ₪1399
 • Johnson & Johnson
  ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM
  עדשות מגע יומיות
  עסקה חצי שנתית
  ₪1,700
  ₪1750
 • הורייזן פלוס טוריות
  HORIZON
  הורייזן פלוס טוריות
  עדשות מגע יומיות
  עסקה בודדת
  ₪189
  ₪199
 • HORIZON
  הורייזן פלוס טוריות
  עדשות מגע יומיות
  עסקה חצי שנתית
  ₪1,600
  ₪1650
 • HORIZON
  הורייזן פלוס טוריות
  עדשות מגע יומיות
  עסקה שנתית
  ₪3,100
  ₪3200
 • הורייזן טוריות
  HORIZON
  הורייזן טוריות
  עדשות מגע חודשיות
  עסקה בודדת
  ₪179
  ₪199

עמודים